Liên Hệ

IMG_2332

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Long Open – Hồ Tấn Trương Long

Phone: 0937.67.45.38

Email: truonglong86@gmail.com

Facebook.com/hotantruonglong

Website: www.hotantruonglong.com

Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng Vietcombank – CN Bến Thành

Số TK: 033.100.0432.829 – chủ TK Hồ Tấn Trương Long

 Ngân hàng Agribank – CN An Phú

Số TK: 1606.2056.89640 

Chủ TK Hồ Tấn Trương Long

 

 

 

Trả lời