Long Open không làm giảng viên nữa

Hồi ký Long Open – Vì sao tôi không làm Giảng Viên nữa ?

Hồi ký Long Open – Vì sao tôi không làm Giảng Viên nữa ?

Những người có tác động lớn lao đến suy nghĩ, tính cách của tôi ngay từ thơ bé là những người Thầy.  Đó là những thầy cô trong lớp tiểu học, phổ thông, những giảng viên trên giảng đường Đại Học đầy tôn kính. Và ngay cả trong giấc mơ tôi vẫn thấy hình ảnh tuyệt vời ấy, những hình ảnh được bao thế hệ truyền tụng bằng những vầng thơ, điệu nhạc tuyệt vời nhất.

Đọc Thêm